📖📝 [LearnbyH] – HFL MEDIA ĐẨY MẠNH HỌC TẬP NHẰM THÍCH ỨNG TRONG THỜI ĐẠI VUCA 📖📝

🌈 Trong thời đại VUCA đầy biến động, các doanh nghiệp cần liên tục học hỏi, cập nhật và thích nghi với những thay đổi mới. Hiểu được điều này, quý I năm 2024, HFL Media đã và đang đẩy mạnh tinh thần học tập liên tục nhằm hướng tới mục tiêu hiện thực hóa chiến lược 2024, đồng thời thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường cũng như bắt kịp những tiến bộ trong khoa học và công nghệ.
🎓 Cụ thể, các chương trình đào tạo được triển khai đa dạng trong tổ chức, có thể kể đến như các lớp dành cho Quản lý (Quản trị sự thay đổi, Kỹ năng tuyển dụng), chương trình dành cho thành viên (Học cách học – Learning how to learn) và các hoạt động học tập nội bộ nhằm tăng cường chuyên môn cho toàn thể nhân sự. Bên cạnh đó, HFLers còn chủ động tham gia những chương trình đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới tư duy như “Ứng dụng AI trong Nhân sự” hay “Xây dựng tổ chức học tập (Building Learning Organization)”.
💡 Quý II/2024, “thực đơn” học tập của người Nhà H sẽ tiếp tục được làm đầy với các hoạt động học tập đa dạng hơn cùng độ phủ rộng hơn như Kỹ năng Phân tích dữ liệu cho Quản lý kênh, Câu lạc bộ chuyên môn dành cho nhân sự các vị trí sản xuất, các chương trình huấn luyện trực tiếp tại từng đơn vị theo Khung năng lực chung của Công ty. Điều này không chỉ thể hiện rõ giá trị “Cầu thị” của HFL mà còn tạo nên một cộng đồng làm việc tích cực, luôn sẵn sàng thích ứng và đón nhận những thử thách mới.

#Hflmedia #Creative #Stopmotion #Cre #LearningandDevelopment

betipinee

blog liên quan