FLY

Thông tin tuyển dụng mới nhất

Tuyển gấp

Nhân viên Hậu kỳ

Thu nhập cố định: 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Địa điểm và thời gian làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Chuyên viên Marketing

Thu nhập cố định: 10.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Địa chỉ và thời gian làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Trợ lý (Kiêm C&B)

Thu nhập cố định: 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Yêu cầu khác: Địa chỉ và thời gian làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Đạo cụ

Thu nhập cố định: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Địa chỉ & Thời gian làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Quay phim

Thu nhập cố định: 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Thời gian và địa chỉ làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Đạo cụ (Lego Cooking)

Thu nhập cố định: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Thời gian và địa chỉ làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Quản lý kênh

Thu nhập cố định: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kỹ năng:  Thời gian và địa điểm làm việc

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Hậu kỳ (Fairy Tale)

Thu nhập cố định: 8.000.000 – 10.500.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kinh nghiệm:  Yêu cầu Kỹ năng:  Yêu cầu khác:  Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Thời gian và Địa chỉ làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Diễn xuất

Thu nhập cố định: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kinh nghiệm: Yêu cầu Kỹ năng: Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Thời gian và Địa chỉ làm việc:

arrow
Tuyển gấp

Nhân viên Hậu kỳ (Minecraft)

Thu nhập cố định: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng Mô tả công việc: Yêu cầu Kiến thức chuyên môn: Yêu cầu Kinh nghiệm Yêu cầu Kỹ năng: Yêu cầu phẩm chất và sự phù hợp với tổ chức  Yêu cầu khác: Độ tuổi 20 – 25 Thời gian và Địa chỉ làm việc:

arrow

Tham gia ngay