Công ty TNHH Truyền thông HFL

Là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực sản xuất Phim Hoạt Hình Stop Motion.

Chúng tôi đã, đang và luôn nỗ lực cải tiến kỹ thuật, mong muốn sáng tạo nên

những sản phẩm chất lượng cho cộng đồng yêu phim trên toàn thế giới.

 

Sáng tạo tiên phong

 

Với tầm nhìn trở thành nhà sản xuất phim

hoạt hình Stop Motion số 1 thế giới,

đứng trong TOP 10 các nhà sáng tạo nội dung

giáo dục – giải trí cho trẻ em toàn cầu,

HFL Media luôn hướng sản phẩm của mình tới

sự độc đáo, tiên phong tạo trends

và triển khai các đề tài sáng tạo mới lạ.

 

Vận hành chuyên nghiệp

 

Song song với phát triển sản phẩm, quy trình

vận hành nội bộ cũng là một trong những

yếu tố rất được chú trọng tại HFL Media.

Chúng tôi hướng tới mô hình văn phòng

văn minh, thân thiện, vận hành hiệu quả.

Bên cạnh đó, Nhà H xây dựng hệ thống

chương trình đào tạo – học tập đầy đủ và

bài bản, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp,

hợp tác và kỹ năng chuyên môn cho các

thành viên trong công ty. Từ đó góp phần

tạo nên sự chuyên nghiệp, minh bạch và

hiệu quả trong các chương trình đối tác.

 

Tăng trưởng ấn tượng

 

Một trong những giá trị tầm nhìn trong

giai đoạn 2022-2027 của HFL Media là

“Tăng trưởng ấn tượng”, được thể hiện trong

mục tiêu tăng trưởng quy mô hệ thống,

bứt phá doanh thu toàn hệ thống, tăng trưởng

nhân sự và thu nhập năm/nhân sự.

Bên cạnh đó, HFL cũng mở rộng các dự án

sản xuất và chương trình hợp tác

theo chiến lược nhất quán.